PTÁČEK, Petr. Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“. 26. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 197 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179578

Uložit do Citace PRO