KOLLÁRIKOVÁ, Simona. Statická analýza ocelových plechů s dírami [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179588. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Roman Gratza.
Uložit do Citace PRO