FRIMLOVÁ, Eva. Statická analýza válcové nádrže [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.

Uložit do Citace PRO