SABELOVÁ, Katarína. Podmíněnost základních soustav pro řešení silovou metodou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.

Uložit do Citace PRO