BÁTORA, Filip. Simulace dopravy v intravilánu města [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179595. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Apeltauer.

Uložit do Citace PRO