BŘEZINOVÁ, Pavlína. Dokumentace hradiště Kepkov [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Hanzl.
Uložit do Citace PRO