HANÁK, Marek. Obnova katastrálního operátu novým mapováním s digitálním zpracováním náčrtů v terénu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179603. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.
Uložit do Citace PRO