IVANČÍK, Eduard. Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179606. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Richard Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO