KLINČÍK, Radoslav. Historický vývoj vybraných parcel v katastrálním území Slatina [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO