DOSTÁL, Petr. Únavová analýza a životnost ocelových konstrukcí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.
Uložit do Citace PRO