PEJCHAL, Mojmír. Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Richard Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO