POLÁCHOVÁ, Monika. Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.

Uložit do Citace PRO