PŘÍVĚTIVÁ, Veronika. Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole HMmB v lokalitě Brno ul. Jiříkovského a Zachova [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179618. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jakub Foral.
Uložit do Citace PRO