VALACHOVIČ, Patrik. Tvorba účelové mapy v systému Microstation [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Ježek.

Uložit do Citace PRO