ZAJACOVÁ, Terézia. Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Aleš Ruda.

Uložit do Citace PRO