FIŠMAN, David. Návrh hlubinného založení obytného domu ve Vsetíně [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179624. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Helena Brdečková.
Uložit do Citace PRO