ŠARMAN, Jan. Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jan Štefaňák.
Uložit do Citace PRO