BURŠÍK, Lukáš. Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179632. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.

Uložit do Citace PRO