JAROVÁ, Nicole. Studie závlahového systému vinic u obce Chorvátsky Grob [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179636. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.
Uložit do Citace PRO