UCHYTILOVÁ, Jitka. Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.

Uložit do Citace PRO