BENÁČKOVÁ, Jana. Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk mezi km 35,2 a km 38,2 [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.

Uložit do Citace PRO