LUDVÍK, Matěj. Optimalizace traťového úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3-53,0 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.
Uložit do Citace PRO