PEŇÁZOVÁ, Gabriela. Vývoj kvality koleje [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179655. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.
Uložit do Citace PRO