PIRUŠ, Erik. Studie odbočky a výhybny Bělotín [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Erik Dušek.

Uložit do Citace PRO