PROVÁZEK, Miloš. Návrh optimalizace traťového úseku Holice - Borohrádek v km 43,7 - 46,750 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179657. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO