RŮŽKOVÁ, Jitka. Měření a analýza dynamického zatížení působícího na železniční výhybky [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.

Uložit do Citace PRO