VEITS, Lukáš. Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750 [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179662. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.

Uložit do Citace PRO