BROZMANOVÁ, Dagmar. Tenisová hala v Brně [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ondřej Pešek.
Uložit do Citace PRO