HOFFMANNOVÁ, Zdislava. Konstrukce víceúčelového zahradního domku [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.

Uložit do Citace PRO