VELECKÁ, Renata. Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17967. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Zlámal.
Uložit do Citace PRO