MÁLEK, Leoš. Zastřešení víceúčelového sportovního objektu [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179671. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Stanislav Buchta.

Uložit do Citace PRO