MIKA, Václav. Multifunkční sportovní hala [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179672. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Horáček.
Uložit do Citace PRO