MIKULICA, Adam. Gymnastická hala v Púchově [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ondřej Pešek.

Uložit do Citace PRO