FIŠEROVÁ, Zuzana. Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179676. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.

Uložit do Citace PRO