SMILEK, Jiří, Sabína JARÁBKOVÁ, Tomáš VELCER a Miloslav PEKAŘ. Compositional and Temperature Effects on the Rheological Properties of Polyelectrolyte–Surfactant Hydrogels. Polymers [online]. MDPI, 2019, 11(5), 927-946 [cit. 2021-01-26]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym11050927
Uložit do Citace PRO