SKALSKÝ, Michal, Zdeněk HAVRÁNEK a Jiří FIALKA. Efficient Modulation and Processing Method for Closed-Loop Fiber Optic Gyroscope with Piezoelectric Modulator. SENSORS [online]. MDPI, 2019, 19(7), 1-18 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s19071710

Uložit do Citace PRO