FUKSA, Lukáš. Vytápění sportovního centra [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.

Uložit do Citace PRO