HAJKR, Radek. Vzduchotechnika ve výrobní hale [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.

Uložit do Citace PRO