HOLIŠ, Martin. Vytápění polyfunkčního domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Topič.
Uložit do Citace PRO