KOTAS, Marek. Větrání a chlazení administrativního objektu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179699. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ondřej Jelínek.
Uložit do Citace PRO