DVOŘÁK, Karel. Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO