NĚMEČKOVÁ, Šárka. Vytápění veterinární kliniky [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.

Uložit do Citace PRO