PAVLÍČEK, Radek. Návrh systému vytápění bytového domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179706. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Horká.
Uložit do Citace PRO