POLÁCH, Petr. Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179710. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Alena Vaščáková.
Uložit do Citace PRO