RUŠÍN, Marek. Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Horká.
Uložit do Citace PRO