ZACH, Daniel. Vzduchotechnika hokejové haly [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Blasinski.

Uložit do Citace PRO