AMBROS, Daniel. Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179721. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO