ECKELTOVÁ, Petra. Nájemní bydlení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179724. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dagmar Hrabincová.

Uložit do Citace PRO