GREGOROVÁ, Lucie. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179727. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.

Uložit do Citace PRO