HRSTKA, Lukáš. Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Tuscher.

Uložit do Citace PRO